REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Wszystkie wyroby oferowane w sklepie Ceramika Tyrcz, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Po złożeniu zamówienia przez klienta, informowany jest on o czasie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailem podanym w formularzu zamówienia. Wyroby wchodzące w skład zamówienia produkowane są indywidualnie dla każdego klienta, w związku z czym średni okres jego realizacji trwa 3-4 tygodnie. Jeżeli produkty dostępne są na magazynie wysyłka nastąpi w ciągu 2/3 dni.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest odpowiedni dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT.

4. Ceny wyrobów zawierają podatek VAT .

5. Zamówiony towar dostarczany jest na terenie kraju jak i zza granicę za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Ceramika Tyrcz ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

6. Z uwagi na fakt, ze produkty sprzedawane przez Ceramikę Tyrcz są wykonywane ręcznie, mogą wystąpić drobne różnice w ich wyglądzie,wymiarze lub wadze, które nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

7. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Ceramika Tyrcz ul. Kościuszki 24B 59-700 Bolesławiec. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta

9. Ewentualne wady lub uszkodzenia towaru należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu na adres zamowienia@tyrcz.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty zgłoszenia a o jej wynikach klient zostanie poinformowany drogą e-mail. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

10. Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony. Artykuły pakowane są w papier, folię bąbelkową, która gwarantuje bezpieczne dostarczanie nieuszkodzonej ceramiki do domu klienta.

11. Na życzenie artykuły mogą zostać spakowane jako prezent za dodatkową opłatą.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z zapisami tej ustawy Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy innym podmiotom.

13. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Ceramika Tyrcz. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.POWRÓT


.